top of page

DOC. MUDR. MARTIN MOLITOR, PH.D., MBA

Specialista v oblasti plastické chirurgie obličeje.

Věnuje se také úpravě poprsí, liposukcím i abdominoplastice.

MUDr. Martin Molitor je jedním z předních českých plastických chirurgů.

Je odborníkem na celou řadu estetických výkonů – od zvětšení a modelace prsou přes liposukci a abdominoplastiku až po estetické operace v obličeji.

Kromě estetických výkonů se ve své práci vždy specializoval na rekonstrukční výkony v oblasti hlavy a krku, rukou a na mikrochirurgické rekonstrukce. 

Během své praxe prošel řadou oddělení a klinik plastické chirurgie.

Momentálně mimo svou soukromou praxi stále působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Kromě toho zastává funkci vedoucího Subkatedry plastické chirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, a také je členem Specializační oborové rady pro obor plastické chirurgie, Akreditační komise a výboru České společnosti plastické chirurgie. 

V minulosti absolvoval mnoho zahraničních stáží. Jednou z nejvýznamnějších byla roční stáž v The Microsearch Foundation of Australia, kde se zabýval výzkumem

v oblasti transplantace ruky.

Jako člen mezinárodních týmů se zúčastnil humanitárních misí v Sierra Leone, Burkina Fasu, Jordánsku a Indii. Díky své úzké vědecké spolupráci s rumunskými kolegy se stal čestným členem Rumunské společnosti plastické chirurgie.Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, má atestace z gynekologie a porodnictví, chirurgie a plastické chirurgie.

IMG_0981.jpg
bottom of page